Vlastný názor

Dielo starec a more som si vybral preto, lebo je to veľmi príjemná oddychová literatúra. V tomto duchu som pracoval aj na celej práci. Na tejto knihe sa mi najviac páčil koniec, už len preto že na ňom bolo ukázané, že človek môže robiť hocičo, aj tak mu to najčastejšie nepomôže k dosiahnutiu vytúženého cieľa. Starcova námaha nemala žiadnu cenu, takisto ako nespočetne veľa vecí ktoré každodenne robíme my.