Štýl a Jazyk autora

           E. Hemingway píše stručne, presne, výstižne. Za slová nič neskrýva, každé má svoj prvotný význam. Nepoužíva žiadne básnické a len minimum umeleckých prostriedkov. Autor často opakuje myšlienky, čím ich chce zrejme podčiarknuť. Veľmi často využíva dialógy, monológy a autorskú reč. Takisto sa v diele vyskytujú takzvané autodialógy kde sa starec rozpráva s časťami svojho tela. Slovná zásoba je použitá prevažne hovorová, no v niektorých častiach používa španielske slová hlavne v prípade názvov zvierat a rybárskych výrazov.