Stratená generácia

Pojmom stratená generácia označujeme skupinu autorov, ktorí prežili prvú svetovú vojnu a búrili sa proti tomu, čím sa stali Spojené štáty na začiatku 20. storočia, teda miestom materializmu a obchodovania. Boli znechutení americkým kapitalizmom a údajnou slobodou. Na vojne sa rozplynuli ich ideály, a preto sa množstvo intelektuálov, umelcov a spisovateľov odsťahovalo do Európy, hlavne do Paríža.             Pojem stratená generácia použila po prvý krát americká spisovateľka Gertruda Steinová, keď Hemingwayovi povedala: „Vy všetci ste stratená generácia.“ Predstavitelia tejto generácie plní mladíckeho idealizmu hľadali zmysel života, trpeli problémami s alkoholom, viedli vášnivý ľúbostný život a vytvorili jedny z najlepších diel americkej literatúry.   K autorom stratenej generácie patria jej traja najvýznamnejší predstavitelia: F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway a John Dos Passos. Pridali sa k nim aj Sherwood Anderson, Kay Boyle, Hart Crane, Ford Maddox Ford a Zelda Fitzgerald.           Dopad vojny na stratenú generáciu možno opísať pomocou úryvku z Fidzgeraldovho diela Nežná je noc:
„Táto zem stála mnoho životov.  … Pozri sa na ten malý potôčik- mohli by sme k nemu prísť za dve minúty. Briti sa k nemu dostali za mesiac- celá ríša kráčala veľmi pomaly