Ideový rozbor

Človek vs. Príroda            Santiago mal ako rybár veľmi pozítívny vzťah k moru. To bolo hlavne preto, že mu dávalo obživu a bolo mu niečo ako priateľka. Mal ho rád ako ženu a obdivoval jeho krásu. „More je lákavé a krásne.“ (21) Mal osobitý vzťah ku všetkému živému, to znamená, že každá ryba pre neho niečo znamenala. Aj keď nemal veľa priataľov nahrádzal si ich vo forme mora.
Zabíjanie            Autor chcel ukázať že aj zabíjanie patrí k životu a že sa bez neho nezaobídeme a že k nemu patria aj také veci ako utrpenie a žial. No takisto ukázal že je dôležité zabíjať len toľko, koľko potrebujeme.
Sila človeka            Na osobe Santiaga ukazuje rôzne ludské vlastnosti ako sú tvrdohlavosť, ktorá by sa dala chápať aj ako cieľavedomosť, alebo odhodlanie. Saniago neberie ohľad na ludské trápenie a pokorne pokračuje ďalej. Človek si ctí prírodu a má voči nej rešpekt. Santiago je plne odovzdaný prírode. Zo Santiaga vyžaruje mladosť aj keď je to starý starec.
Viera a osudovosť            Starec veril, že to čo sa má stať sa aj stane. Sám sebe a pred prírodou sľuboval že tú rybu chytí. No nakoniec pochopil že rybu mu aj tak zožerú.     Formálny rozbor              Dielo starec a more je novela, bez delenia. Čiže epický žáner rozsahovo väčší ako poviedka. Postavy sa počas diela nevyvíjajú.