Bibliografia

Dobiášová H.: Hemingway; Bratislava 1973, Slovenský spisovateľ
Aymonim, M. a kolektív: Dejiny svetovej literatúry; Bratislava 1963, Osveta
Hovorková, V. a kolektív: Prehľad svetovej literatúry; Bratislava 1998, PRIRODA, prvé vydanie
Minárik, J. a kolektív: Literárna rukoväť; Bratislava 1979, Slovenské pedagogické nakladateľstvo